Licenta A UEFA Elite Junior 4

Luni - Tema: Perfecționarea păstrării mingii în posesie, realizarea progresiei pozitive (- obiectiv fizic-menținerea capacității fizice în parametrii optimi efortului competițional)
Părțile
antrenamentului
ExercițiuSchemaObservații
Coaching points
ÎNCĂLZIRE
10 MIN.
1. Conducerea mingii – diferite procedee –
reactivitate neuro-psiho-
motorie – 2 min

2. Alergare aerobă cu
mingea – 8 min.

– alergare printre 5
jaloane așezate în zigzag
la distanța de 15 m între
ele pe toată lățimea
terenului – 2/4;
– intrare în posesia mingi
și conducere în
diagonală(conform
figurii) – 1/4 și apoi alergare.

1. Conducerea mingii + 2.Alergare aerobă cu
mingea

1. la semnal vizual dat
de antrenor: roșu sus –
accelerare 2 schimbări
de direcție, alb sus –
fentă accelerare, verde
sus – întoarcere
accelerare.

2. reglarea
respirației;
– respectarea
intensității efortului;
– pauză 2 minute.

PARTEA
FUNDAMENTALĂ
50 MIN
2. a. Joc de posesie –
4 vs 4 + 3 jolly –2×5 min.

-Spațiu – 35/30 m
POSESIE
10 MIN.

2. b. Joc de poziționare
5 vs 5 + 1 jolly cu
ducerea mingii în cadrane
–2×5 min.

-Spațiu – 35/30 m
POSESIE
PROGRESIE
10 MIN.

3. Joc de poziționare
5 vs 5 + 1 jolly cu
ducerea mingii în zona
hașurată –2×5 min.

-Spațiu – 35/30 m
POSESIE
PROGRESIE
10 MIN.

4. Joc bilateral 9 vs 9
-Spațiu – 65/50 m

POSESIE
PROGRESIE
FINALIZARE
2X 10 MIN

2. a. Joc de posesie – 4 vs 4 + 3 jolly

2. b. Joc de poziționare 5 vs 5 + 1 jolly cu ducerea mingii în cadrane

3. Joc de poziționare 5 vs 5 + 1 jolly cu ducerea mingii în zona hașurată

4. Joc bilateral 9 vs 9 -Spațiu – 65/50 m

2.a. – efort aerob de
intensitate medie;
– tehnică individuală și
de grup;
– colaborare,
comunicare, sprijin,
demarcare.
pauză – 1 min. între
repetări și 2 min. între
exerciții.

2.b. – efort aerob de
intensitate medie;
– tehnică individuală și
de grup;
– colaborare,
comunicare, sprijin, demarcare.
– translație, schimbare
de direcție, orientare
kinestezică.
pauză – 1 min. între
repetări și 2 min. între
exerciții.

3. efort aerob de
intensitate medie;
– tehnică individuală și
de grup;
– colaborare,
comunicare, sprijin,
demarcare.
– translație, schimbare
de direcție, orientare
kinestezică.
pauză – 1 min. între
repetări și 2 min. între
exerciții.

4. efort aerob de
intensitate medie;
– tehnică individuală și
de grup;
– colaborare,
comunicare, sprijin,
demarcare.
– translație, schimbare
de direcție, orientare
kinestezică.
pauză – 1 min. între
repetări și 2 min. între
exerciții.

ÎNCHEIERE
10 MIN
Alergare de revenire 5
minute
Exercitii de stretching si
relaxare–5 min
se fac mişcări de
respiraţie în timpul
alergării.
Marti - Tema: Dezvoltarea rezistenței specifice jocului (obiectiv – potență aerobă – intensitate maximală)
Părțile
antrenamentului
ExercițiuSchemaObservații
Coaching points
ÎNCĂLZIRE
15 MIN.
1. Conducerea mingii pe
jumătate de teren, cu
diferite procedee tehnice.
3 x 5 min
1. Control, preluare,
lovirea mingii, fente.
PARTEA
FUNDAMENTALĂ
30 MIN
1. Dispunere în cerc
– 10 jucători pe
circumferința cercului
de la mijlocul terenului
cu câte o minge;
– 10 jucători fără minge
în interiorul cercului.

La 45 sec. se schimbă
rolurile. Intensitate
maximă.
4 x 45 sec. = 6 MIN
pauza

2. alergare cu mingea pe
o distanță de 40 m,
ocolirea unui jalon.
– 15 secunde alergare cu
intensitate maximă – 30
secunde alergare ¼.
Timp – 6 MIN.

3. Pasă unui coleg așezat
la 15 m distanță, alergare
rapidă, ocolire, reprimire
pasă, conducere poziție
inițială
Timp – 45 sec. după care
se schimă rolurile.
Timp total – 6 min.

4. Joc de poziționare
8 vs 6

-Spațiu – 65/50 m
2 x 6 min.

1. Dispunere in cerc – 10 jucatori


a) pas la un jucător din centru, 2 pase, cu
stângul și cu dreptul, după care pleacă la un
jucător liber cu mingea
b) – pasă – ocolirea jucătorului – pasă.
c) cel din interior așezat lateral la 3 m –
primire – pasă – pas adăugat – reprimire –
pasă.Se lucrează în 2 juc.

2. Alergare cu mingea

3. Pasa unui coleg asezat la 15m distanta

4. Joc de pozitionare 8 v 6

1. poziție fundamentală,
controlul intensității
– Pauză între exerciții –
3-5 min.

2. – poziție fundamentală,
controlul intensității
– Pauză între exerciții –
3-5 min.

3. – poziție fundamentală,
controlul intensității

4. – amplitudine,
profunzime, formarea
triunghiurilor de
pasare, sprijin,
mobilitatea jucătorilor,
progresie, atac
pozițional.
-organizare defensivă
(pricipii).

ÎNCHEIERE
10 MIN
Alergare de revenire 5
minute
Exercitii de stretching si
relaxare–5 min
se fac mişcări de
respiraţie în timpul
alergării.
Marti - Tema: Perfecționarea atacului pozițional și a contraatacului
Părțile
antrenamentului
ExercițiuSchemaObservații
Coaching points
ÎNCĂLZIRE
15 MIN.
1. Circuit motric –
tehnic:

-Conducere printre
jaloane interior-exterior;
– conducere cu talpa –
rulare cu talpa;
– autopas-skip la scăriță-
preluare;
– menținerea mingii în aer
din deplasare printre bețe;
– trecere mingii pe sub
elastic cu săritură peste.
6 min

2. Circuit de reglaj – pasare – Y
3 exerciții:
1. pasă – preluare
orientată
2. pasă – preluare
orientată – un-doi.
3. pasă – preluare
orientată – un-doi repetat.
3 x 3 min.
-Spațiu – 10 m
10 min.

1. Circuit motric –
tehnic

2. Circuit de reglaj – pasare

1. control – mișcare;
– orientare kinestezica –
contracție musculară
(pentru activare
musculară)
– elasticitate
musculară.
-pauză – 1 min

2. precizie, poziția
corpului, demarcare,
tăria pasei,
concentrarea atenției.
– pauză 1 min. între
repetări, 2 min. între
exerciții.

PARTEA
FUNDAMENTALĂ
60 MIN
1. Construcție de la
portar 1+7 vs 5

-Spațiu – ½ teren
AMPLITUDINE
PROGRESIE
2 x10 min

2. Exercițiu de
prefinalizare creativă 6 vs 5

– jucătorii din atac nu au
acces în cadrane, iar
apărătorii duc mingea în
cadrane după recuperare.
-Spațiu – ½ teren
2 x10 min.

3. Joc de posesie 6 vs 6 +
3 margini

-Spațiu – 40/50 m
POSESIE
PROGRESIE
PROFUNZIME
2 x10 min.

1. Construcție de la portar 1+7 vs 5

2. Exercițiu de prefinalizare creativă 6 vs 5

Joc de posesie 6 vs 6 + 3 margini

1. implicarea portarului
în construcție,
amplitudine, formarea
triunghiurilor de
pasare, sprijin,
mobilitatea jucătorilor,
progresie, atac
pozițional, contraatac
(echipa care
recuperează realizează
contraatac și
finalizare).
-organizare defensivă
(pricipii).

2. amplitudine,
profunzime, formarea triunghiurilor de
pasare, sprijin,
mobilitatea jucătorilor,
progresie, atac
pozițional, contraatac
(echipa care
recuperează realizează
contraatac în zonele
hsșurate).
-organizare defensivă
(pricipii).

3. profunzime, formarea
triunghiurilor de
pasare, sprijin,
mobilitatea jucătorilor,
progresie, forme de
atac.
-organizare defensivă
(pricipii).

ÎNCHEIERE
10 MIN
Alergare de revenire 5
minute
Exercitii de stretching si
relaxare–5 min
se fac mişcări de
respiraţie în timpul
alergării.
Miercuri - Tema: Perfecționarea atacului pozițional, a atacului rapid și contraatacului
Părțile
antrenamentului
ExercițiuSchemaObservații
Coaching points
ÎNCĂLZIRE
15 MIN.
1. Conducerea mingii
diferite procedee – reactivitate
neuro-psiho-motorie – 5 min.

2. Exercițiu de pasare în
romb

2 exerciții:
1. pasă – un-doi dublu
2. pasă – un-doi pentru al
treilea.
-Spațiu – 10m
2 x 3 min.
10 MIN.

Conducerea mingii + Exercitiu de pasare in romb

1.control – mișcare;
– orientare kinestezică;
– simțul mingii.

2. 4 grupuri x 5 juc.
– precizie, poziția
corpului, demarcare,
tăria pasei,
concentrarea atenției.
– pauză 1 min. între
repetări, 2 min. între
exerciții.

PARTEA
FUNDAMENTALĂ
60 MIN
1. Joc de translație și
tranziție negativ pozitivă 6 vs
4
– mingea începe pe un teren,
echipa în superioritate încearcă
să marcheze.
– dacă cei în inferioritate
recuperează mingea, o transmit
în celălalt teren.
3 x 5 min.
-Spațiu – 35/30m
15 min

2. Joc condiționat 11 vs 11
tranziție negativ pozitivă –
Teren 80/65
– jocul se desfășoară pe
jumătate de teren, echipa în
posesie încearcă prin diferite
strategii de atac să finalizeze.
– echipa în apărare realizează
bloc defensiv, iar după
recuperarea mingii inițiază
contraatacul cu trecerea mingii
prin una dintre portițe în
funcție de poziționarea
adversarului și finalizare.
– echipa de acum din apărare
încearcă blocarea atacului
advers, chiar și în jumătatea
proprie de teren.
PROFUNZIME
FINALIZARE
3 x 5 min.
15 min.

3. Joc condiționat 11 vs 11
tranziție negativ pozitivă
– Teren normal
Se joacă în zona mediană –
spațiu delimitat
PROFUNZIME
FINALIZARE
3 x 5 min.
15 min

1. Joc de translație și tranziție negativ pozitivă 6 vs 4

2. Joc condiționat 11 vs 11

3. Joc condiționat 11 vs 11 – teren normal

1. calitatea pasei,
demarcare, sprijin,
progresie, poziția
corpului, finalizare,
translație, forme de
atac.
– pauză 1 min. între
repetări, 2 min. între
exerciții.

2. calitatea pasei,
demarcare, sprijin,
progresie, poziția
corpului, translație,
profunzime, forme de
atac, finalizare.
– pauză 1 min. între
repetări, 2 min. între
exerciții.

3. calitatea pasei,
demarcare, sprijin,
posesie, progresie,
poziția corpului,
translație, amplitudine,
profunzime, forme de
atac, finalizare.

ÎNCHEIERE
10 MIN
Alergare de revenire 5
minute
Exercitii de stretching si
relaxare–5 min
se fac mişcări de
respiraţie în timpul
alergării.
Joi - Tema: Perfecționarea finalizării
Părțile
antrenamentului
ExercițiuSchemaObservații
Coaching points
ÎNCĂLZIRE
15 MIN
1. Skip la scărițe și
pasare

– 4 scărițe, la fiecare câte
5 jucători
– variante de alergare
– 7 min.

2. Exercițiu de pasare
4 vs 1 cu teme

– cei patru jucători
pasează între ei din max.
2 atingeri și încearcă să
transmită mingea printr-
un pătrat în centru.
-Spațiu – 7/7 m
– pătratul – 1/1 m
– 7 min.

Skip la scarite si pasare

Exercitiu de pasare 4 vs 1 cu teme

1. frecvență, reacție,
coordonare.

2. concurs între jucători:
cine trece mingea prin
pătrat fără preluare cu
acordarea de puncte.
– precizie, poziția
corpului, tăria pasei,
concentrarea atenției.
– pauză 2 min. între
exerciții.

FUNDAMENTALĂ
60 MIN
1.a. Exercițiu de finalizare în trei jucători
jumătate de teren
10 MIN.

1.b Exercițiu de
finalizare în trei
jucători

– jumătate de teren
10 MIN

2.a. Exercițiu de finalizare în patru
jucători

– jumătate de teren
10 MIN.

2.b. Exercițiu de
finalizare în patru
jucători

– jumătate de teren
10 MIN

3. 10 vs 8 cu sarcini
ofensive de finalizare
– teren 70/60 m
– în zona hașurată vor fi
aplicate sarcinile din
exercițiile anterioare.
– mingea poate începe de
la cei 8 în inferioritate.
15 MIN.

1.a. Exercitiu de finalizare in trei jucatori

1.b Exercițiu de finalizare în trei jucători

2. a. Exercitiu de finalizare in patru jucatori

2.b. Exercitiu de finalizare in patru jucatori

3. 10 vs 8 cu sarcini

1. calitatea pasei,
demarcare, poziționare,
timming, decizii,
comunicare-colaborare,
finalizare.
– pauză 2 min. între
exerciții.

2.a. calitatea pasei, demarcare, poziționare,
timming, decizii,
comunicare-colaborare,
finalizare.
– pauză 2 min. între
exerciții.

2.b. calitatea pasei,
demarcare, poziționare,
timming, decizii,
comunicare-colaborare,
finalizare.
– pauză 2 min. între
exerciții.

3. amplitudine,
profunzime, poziționare,
– calitatea pasei,
demarcare, poziționare,
timming, decizii,
comunicare-colaborare,
finalizare.
– pauză 2 min. între
exerciții.

ÎNCHEIERE
10 MIN
Alergare de revenire 5
minute
Exercitii de stretching si
relaxare–5 min
se fac mişcări de
respiraţie în timpul
alergării.
Vineri - Tema: Perfecționarea așezării în teren și a momentelor fixe ale jocului
Părțile
antrenamentului
ExercițiuSchemaObservații
Coaching points
ÎNCĂLZIRE
20 MIN
1. a. Conducerea mingii
diferite procedee –
reactivitate neuro-psiho-
motorie – 5 min.
1. b. Circuit de pasare
2 exerciții:
1. pasă – redublare – pasă
2. – un-doi – pasă –
redublare – pasă.
-Spațiu – 10 m
2 x 3 min.
10 MIN.

2. Ex de viteză – agilitate
-Spațiu – 10 m
6 MIN

1. a. Conducerea mingii + 1. b. Circuit de pasare

2. Exercitiu de viteza

1. a control – mișcare;
– orientare kinestezică;
– simțul mingii.
1. b 4 grupuri x 5 juc.
– precizie, poziția
corpului, demarcare, tăria
pasei, concentrarea
atenției.
– pauză 1 min. între
repetări, 2 min. între
exerciții.

2. reacție, agilitate.

PARTEA FUNDAMENTALĂ
50 MIN
2.1. Contrapunere 4-4-2
contra 4-2-3-1

– teren normal
-poziționare defensivă
15 MIN

2.2. Contrapunere 4-4-2
contra 4-3-3

– teren normal
-poziționare defensivă
15 MIN

3. FAZE FIXE
DEFENSIVE și
OFENSIVE
20 MIN

Contrapunere 4-4-2 contra 4-2-3-1

2.2. Contrapunere 4-4-2 contra 4-3-3

3. Cornere, Lovituri libere directe și indirecte, aruncări de la margine etc.

2.1. mobilitate
– gândire specifică în
funcție de adversar,
schimburi de jucători,
dublaj, tatonare,
acoperirea zonei, elastic
defensiv, translație,
diagonala defensivă.

2.2.mobilitate
– gândire specifică în
funcție de adversar,
schimburi de jucători,
dublaj, tatonare,
acoperirea zonei, elastic
defensiv, translație,
diagonala defensivă.

3. Conforme concepției de
joc

ÎNCHEIERE
10 MIN
Alergare de revenire 5
minute
Exercitii de stretching si
relaxare–5 min
se fac mişcări de
respiraţie în timpul
alergării.

Sambata: Joc Oficial

DUMINICĂ: Liber

 

Pentru cei care isi doresc sa urmeze cursurile Licenta A Elite Junior, puteti accesa restul episoadelor aici:
Licenta A Elite Junior UEFA (Articolul 1)
Licenta A Elite Junior UEFA (Articolul 2)
Licenta A Elite Junior UEFA (Articolul 3)

 

 

 

Leave a Reply

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.