Licenta A UEFA Elite Junior 4

Luni - Tema: Perfecționarea păstrării mingii în posesie, realizarea progresiei pozitive (- obiectiv fizic-menținerea capacității fizice în parametrii optimi efortului competițional)
Părțile
antrenamentului
ExercițiuSchemaObservații
Coaching points
ÎNCĂLZIRE
10 MIN.
1. Conducerea mingii – diferite procedee –
reactivitate neuro-psiho-
motorie – 2 min

2. Alergare aerobă cu
mingea – 8 min.

– alergare printre 5
jaloane așezate în zigzag
la distanța de 15 m între
ele pe toată lățimea
terenului – 2/4;
– intrare în posesia mingi
și conducere în
diagonală(conform
figurii) – 1/4 și apoi alergare.

1. Conducerea mingii + 2.Alergare aerobă cu
mingea

1. la semnal vizual dat
de antrenor: roșu sus –
accelerare 2 schimbări
de direcție, alb sus –
fentă accelerare, verde
sus – întoarcere
accelerare.

2. reglarea
respirației;
– respectarea
intensității efortului;
– pauză 2 minute.

PARTEA
FUNDAMENTALĂ
50 MIN
2. a. Joc de posesie –
4 vs 4 + 3 jolly –2×5 min.

-Spațiu – 35/30 m
POSESIE
10 MIN.

2. b. Joc de poziționare
5 vs 5 + 1 jolly cu
ducerea mingii în cadrane
–2×5 min.

-Spațiu – 35/30 m
POSESIE
PROGRESIE
10 MIN.

3. Joc de poziționare
5 vs 5 + 1 jolly cu
ducerea mingii în zona
hașurată –2×5 min.

-Spațiu – 35/30 m
POSESIE
PROGRESIE
10 MIN.

4. Joc bilateral 9 vs 9
-Spațiu – 65/50 m

POSESIE
PROGRESIE
FINALIZARE
2X 10 MIN

2. a. Joc de posesie – 4 vs 4 + 3 jolly

2. b. Joc de poziționare 5 vs 5 + 1 jolly cu ducerea mingii în cadrane

3. Joc de poziționare 5 vs 5 + 1 jolly cu ducerea mingii în zona hașurată

4. Joc bilateral 9 vs 9 -Spațiu – 65/50 m

2.a. – efort aerob de
intensitate medie;
– tehnică individuală și
de grup;
– colaborare,
comunicare, sprijin,
demarcare.
pauză – 1 min. între
repetări și 2 min. între
exerciții.

2.b. – efort aerob de
intensitate medie;
– tehnică individuală și
de grup;
– colaborare,
comunicare, sprijin, demarcare.
– translație, schimbare
de direcție, orientare
kinestezică.
pauză – 1 min. între
repetări și 2 min. între
exerciții.

3. efort aerob de
intensitate medie;
– tehnică individuală și
de grup;
– colaborare,
comunicare, sprijin,
demarcare.
– translație, schimbare
de direcție, orientare
kinestezică.
pauză – 1 min. între
repetări și 2 min. între
exerciții.

4. efort aerob de
intensitate medie;
– tehnică individuală și
de grup;
– colaborare,
comunicare, sprijin,
demarcare.
– translație, schimbare
de direcție, orientare
kinestezică.
pauză – 1 min. între
repetări și 2 min. între
exerciții.

ÎNCHEIERE
10 MIN
Alergare de revenire 5
minute
Exercitii de stretching si
relaxare–5 min
se fac mişcări de
respiraţie în timpul
alergării.
Marti - Tema: Dezvoltarea rezistenței specifice jocului (obiectiv – potență aerobă – intensitate maximală)
Părțile antrenamentuluiExercițiuSchemaObservații Coaching points
ÎNCĂLZIRE 15 MIN.1. Conducerea mingii pe jumătate de teren, cu diferite procedee tehnice. – 3 x 5 min1. Control, preluare, lovirea mingii, fente.
PARTEA FUNDAMENTALĂ 30 MIN1. Dispunere în cerc – 10 jucători pe circumferința cercului de la mijlocul terenului cu câte o minge; – 10 jucători fără minge în interiorul cercului. La 45 sec. se schimbă rolurile. Intensitate maximă. 4 x 45 sec. = 6 MIN pauza 2. alergare cu mingea pe o distanță de 40 m, ocolirea unui jalon. – 15 secunde alergare cu intensitate maximă – 30 secunde alergare ¼. Timp – 6 MIN. 3. Pasă unui coleg așezat la 15 m distanță, alergare rapidă, ocolire, reprimire pasă, conducere poziție inițială Timp – 45 sec. după care se schimă rolurile. Timp total – 6 min. 4. Joc de poziționare 8 vs 6 -Spațiu – 65/50 m 2 x 6 min.

1. Dispunere in cerc – 10 jucatori

a) pas la un jucător din centru, 2 pase, cu stângul și cu dreptul, după care pleacă la un jucător liber cu mingea b) – pasă – ocolirea jucătorului – pasă. c) cel din interior așezat lateral la 3 m – primire – pasă – pas adăugat – reprimire – pasă.Se lucrează în 2 juc.

2. Alergare cu mingea

3. Pasa unui coleg asezat la 15m distanta

4. Joc de pozitionare 8 v 6

1. poziție fundamentală, controlul intensității – Pauză între exerciții – 3-5 min. 2. – poziție fundamentală, controlul intensității – Pauză între exerciții – 3-5 min. 3. – poziție fundamentală, controlul intensității 4. – amplitudine, profunzime, formarea triunghiurilor de pasare, sprijin, mobilitatea jucătorilor, progresie, atac pozițional. -organizare defensivă (pricipii).
ÎNCHEIERE 10 MINAlergare de revenire 5 minute Exercitii de stretching si relaxare–5 minse fac mişcări de respiraţie în timpul alergării.
Marti - Tema: Perfecționarea atacului pozițional și a contraatacului
Părțile antrenamentuluiExercițiuSchemaObservații Coaching points
ÎNCĂLZIRE 15 MIN.1. Circuit motric – tehnic: -Conducere printre jaloane interior-exterior; – conducere cu talpa – rulare cu talpa; – autopas-skip la scăriță- preluare; – menținerea mingii în aer din deplasare printre bețe; – trecere mingii pe sub elastic cu săritură peste. – 6 min 2. Circuit de reglaj – pasare – Y 3 exerciții: 1. pasă – preluare orientată 2. pasă – preluare orientată – un-doi. 3. pasă – preluare orientată – un-doi repetat. 3 x 3 min. -Spațiu – 10 m 10 min.

1. Circuit motric – tehnic

2. Circuit de reglaj – pasare

1. control – mișcare; – orientare kinestezica – contracție musculară (pentru activare musculară) – elasticitate musculară. -pauză – 1 min 2. precizie, poziția corpului, demarcare, tăria pasei, concentrarea atenției. – pauză 1 min. între repetări, 2 min. între exerciții.
PARTEA FUNDAMENTALĂ 60 MIN1. Construcție de la portar 1+7 vs 5 -Spațiu – ½ teren AMPLITUDINE PROGRESIE 2 x10 min 2. Exercițiu de prefinalizare creativă 6 vs 5 – jucătorii din atac nu au acces în cadrane, iar apărătorii duc mingea în cadrane după recuperare. -Spațiu – ½ teren 2 x10 min. 3. Joc de posesie 6 vs 6 + 3 margini -Spațiu – 40/50 m POSESIE PROGRESIE PROFUNZIME 2 x10 min.

1. Construcție de la portar 1+7 vs 5

2. Exercițiu de prefinalizare creativă 6 vs 5

Joc de posesie 6 vs 6 + 3 margini

1. implicarea portarului în construcție, amplitudine, formarea triunghiurilor de pasare, sprijin, mobilitatea jucătorilor, progresie, atac pozițional, contraatac (echipa care recuperează realizează contraatac și finalizare). -organizare defensivă (pricipii). 2. amplitudine, profunzime, formarea triunghiurilor de pasare, sprijin, mobilitatea jucătorilor, progresie, atac pozițional, contraatac (echipa care recuperează realizează contraatac în zonele hsșurate). -organizare defensivă (pricipii). 3. profunzime, formarea triunghiurilor de pasare, sprijin, mobilitatea jucătorilor, progresie, forme de atac. -organizare defensivă (pricipii).
ÎNCHEIERE 10 MINAlergare de revenire 5 minute Exercitii de stretching si relaxare–5 minse fac mişcări de respiraţie în timpul alergării.
Miercuri - Tema: Perfecționarea atacului pozițional, a atacului rapid și contraatacului
Părțile antrenamentuluiExercițiuSchemaObservații Coaching points
ÎNCĂLZIRE 15 MIN.1. Conducerea mingii – diferite procedee – reactivitate neuro-psiho-motorie – 5 min. 2. Exercițiu de pasare în romb 2 exerciții: 1. pasă – un-doi dublu 2. pasă – un-doi pentru al treilea. -Spațiu – 10m 2 x 3 min. 10 MIN.

Conducerea mingii + Exercitiu de pasare in romb

1.control – mișcare; – orientare kinestezică; – simțul mingii. 2. 4 grupuri x 5 juc. – precizie, poziția corpului, demarcare, tăria pasei, concentrarea atenției. – pauză 1 min. între repetări, 2 min. între exerciții.
PARTEA FUNDAMENTALĂ 60 MIN1. Joc de translație și tranziție negativ pozitivă 6 vs 4 – mingea începe pe un teren, echipa în superioritate încearcă să marcheze. – dacă cei în inferioritate recuperează mingea, o transmit în celălalt teren. 3 x 5 min. -Spațiu – 35/30m 15 min 2. Joc condiționat 11 vs 11 – tranziție negativ pozitivă – Teren 80/65 – jocul se desfășoară pe jumătate de teren, echipa în posesie încearcă prin diferite strategii de atac să finalizeze. – echipa în apărare realizează bloc defensiv, iar după recuperarea mingii inițiază contraatacul cu trecerea mingii prin una dintre portițe în funcție de poziționarea adversarului și finalizare. – echipa de acum din apărare încearcă blocarea atacului advers, chiar și în jumătatea proprie de teren. PROFUNZIME FINALIZARE 3 x 5 min. 15 min. 3. Joc condiționat 11 vs 11 tranziție negativ pozitivă – Teren normal Se joacă în zona mediană – spațiu delimitat PROFUNZIME FINALIZARE 3 x 5 min. 15 min

1. Joc de translație și tranziție negativ pozitivă 6 vs 4

2. Joc condiționat 11 vs 11

3. Joc condiționat 11 vs 11 – teren normal

1. calitatea pasei, demarcare, sprijin, progresie, poziția corpului, finalizare, translație, forme de atac. – pauză 1 min. între repetări, 2 min. între exerciții. 2. calitatea pasei, demarcare, sprijin, progresie, poziția corpului, translație, profunzime, forme de atac, finalizare. – pauză 1 min. între repetări, 2 min. între exerciții. 3. calitatea pasei, demarcare, sprijin, posesie, progresie, poziția corpului, translație, amplitudine, profunzime, forme de atac, finalizare.
ÎNCHEIERE 10 MINAlergare de revenire 5 minute Exercitii de stretching si relaxare–5 minse fac mişcări de respiraţie în timpul alergării.
Joi - Tema: Perfecționarea finalizării
Părțile antrenamentuluiExercițiuSchemaObservații Coaching points
ÎNCĂLZIRE 15 MIN1. Skip la scărițe și pasare – 4 scărițe, la fiecare câte 5 jucători – variante de alergare – 7 min. 2. Exercițiu de pasare 4 vs 1 cu teme – cei patru jucători pasează între ei din max. 2 atingeri și încearcă să transmită mingea printr- un pătrat în centru. -Spațiu – 7/7 m – pătratul – 1/1 m – 7 min.

Skip la scarite si pasare

Exercitiu de pasare 4 vs 1 cu teme

1. frecvență, reacție, coordonare. 2. concurs între jucători: cine trece mingea prin pătrat fără preluare cu acordarea de puncte. – precizie, poziția corpului, tăria pasei, concentrarea atenției. – pauză 2 min. între exerciții.
FUNDAMENTALĂ 60 MIN1.a. Exercițiu de finalizare în trei jucători jumătate de teren 10 MIN. 1.b Exercițiu de finalizare în trei jucători – jumătate de teren 10 MIN 2.a. Exercițiu de finalizare în patru jucători – jumătate de teren 10 MIN. 2.b. Exercițiu de finalizare în patru jucători – jumătate de teren 10 MIN 3. 10 vs 8 cu sarcini ofensive de finalizare – teren 70/60 m – în zona hașurată vor fi aplicate sarcinile din exercițiile anterioare. – mingea poate începe de la cei 8 în inferioritate. 15 MIN.

1.a. Exercitiu de finalizare in trei jucatori

1.b Exercițiu de finalizare în trei jucători

2. a. Exercitiu de finalizare in patru jucatori

2.b. Exercitiu de finalizare in patru jucatori

3. 10 vs 8 cu sarcini

1. calitatea pasei, demarcare, poziționare, timming, decizii, comunicare-colaborare, finalizare. – pauză 2 min. între exerciții. 2.a. calitatea pasei, demarcare, poziționare, timming, decizii, comunicare-colaborare, finalizare. – pauză 2 min. între exerciții. 2.b. calitatea pasei, demarcare, poziționare, timming, decizii, comunicare-colaborare, finalizare. – pauză 2 min. între exerciții. 3. amplitudine, profunzime, poziționare, – calitatea pasei, demarcare, poziționare, timming, decizii, comunicare-colaborare, finalizare. – pauză 2 min. între exerciții.
ÎNCHEIERE 10 MINAlergare de revenire 5 minute Exercitii de stretching si relaxare–5 minse fac mişcări de respiraţie în timpul alergării.
Vineri - Tema: Perfecționarea așezării în teren și a momentelor fixe ale jocului
Părțile antrenamentuluiExercițiuSchemaObservații Coaching points
ÎNCĂLZIRE 20 MIN1. a. Conducerea mingii – diferite procedee – reactivitate neuro-psiho- motorie – 5 min. 1. b. Circuit de pasare 2 exerciții: 1. pasă – redublare – pasă 2. – un-doi – pasă – redublare – pasă. -Spațiu – 10 m 2 x 3 min. 10 MIN. 2. Ex de viteză – agilitate -Spațiu – 10 m 6 MIN

1. a. Conducerea mingii + 1. b. Circuit de pasare

2. Exercitiu de viteza

1. a control – mișcare; – orientare kinestezică; – simțul mingii. 1. b 4 grupuri x 5 juc. – precizie, poziția corpului, demarcare, tăria pasei, concentrarea atenției. – pauză 1 min. între repetări, 2 min. între exerciții. 2. reacție, agilitate.
PARTEA FUNDAMENTALĂ 50 MIN2.1. Contrapunere 4-4-2 contra 4-2-3-1 – teren normal -poziționare defensivă 15 MIN 2.2. Contrapunere 4-4-2 contra 4-3-3 – teren normal -poziționare defensivă 15 MIN 3. FAZE FIXE DEFENSIVE și OFENSIVE 20 MIN

Contrapunere 4-4-2 contra 4-2-3-1

2.2. Contrapunere 4-4-2 contra 4-3-3

3. Cornere, Lovituri libere directe și indirecte, aruncări de la margine etc.

2.1. mobilitate – gândire specifică în funcție de adversar, schimburi de jucători, dublaj, tatonare, acoperirea zonei, elastic defensiv, translație, diagonala defensivă. 2.2.mobilitate – gândire specifică în funcție de adversar, schimburi de jucători, dublaj, tatonare, acoperirea zonei, elastic defensiv, translație, diagonala defensivă. 3. Conforme concepției de joc
ÎNCHEIERE 10 MINAlergare de revenire 5 minute Exercitii de stretching si relaxare–5 minse fac mişcări de respiraţie în timpul alergării.

Sambata: Joc Oficial

DUMINICĂ: Liber

 

Pentru cei care isi doresc sa urmeze cursurile Licenta A Elite Junior, puteti accesa restul episoadelor aici:
Licenta A Elite Junior UEFA (Articolul 1)
Licenta A Elite Junior UEFA (Articolul 2)
Licenta A Elite Junior UEFA (Articolul 3)

 

 

 

Leave a Reply

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.