Tactica jocului de fotbal (3)

Tactica jocului de fotbal (3)

TACTICA ASTAZI (2)

Simtul tactic este solicitat intr-un mare numar si varietate de situatii. S-ar putea spune ca in oricare din miscarile si actiunile sale din timpul jocului, fotbalistul trebuie sa aiba simt tactic, adica sa aiba logica si randament.

Tactica, cuprinzind in general si simtul tactic, ca o componenta psihologica a sa, declanseaza actul tactic, unitatea de baza si concreta prin care jucatorii interpreteaza jocul dindu-i rezolvari fizice si tehnice corespunzatoare.

Actul tactic reprezinta un proces de mare complexitate, cu un continut psihic, fizic si tehnic bogat.

El poate cuprinde calitati motrice, vedere larga si rapida periferica, capacitate de apreciere optico-motorie, cunostinte si deprinderi tactice, viteza de reactie, atentie si concentrare, vointa, spirit de colaborare si de adversitate, motivatie.

Aceste componente si desigur si altele – actul tactic fiind un proces psihofizic, cu un continut variat si deschis – se exprima in joc intr-o succesiune care atinge simultaneitatea prin citeva faze:

–        perceperea de catre jucatori a situatiei

–        analiza si interpretarea ei

–        gasirea solutiei mentale

–        gasirea solutiei motrice

Actul tactic si, prin el, tactica in ansamblu poate reprezenta o solutie invatata, antrenata la solicitari de joc previzibile, si in acest caz el este de fapt un act reflex automatizat si reactualizat la nevoie, si mai poate reprezenta o solutie spontana la situatii de joc imprevizibile.

Actele tactice invatate si cele spontane au o pondere aproximativ egala in exprimarea tactica a jucatorului in cadrul unui joc.

Variatiile cantitative sint date, in primul rind de nivelul tehnic al jucatorului.

Jucatorii cu deprinderi tehnice ridicate manifesta o predilectie pentru spontaneitatea tactica, in schimb cu lipsuri la actiunile tactice automatizate.

Jucatorul cu tehnica redusa isi bazeaza jocul pe acte tactice invatate, fara a putea aduce rezolvari inspirate situatiilor dificile si neasteptate ale jocului.

In al doilea rind, aceste variatii sint date de nivelul cunostintelor teoretice si tactice.

Jucatorii ce au invatat si cunosc teoretic problemele tactice ale jocului au o capacitate de a raspunde spontan solicitarilor, superioara celor care, indiferent de capacitatea tehnica, au un fond redus de asemenea deprinderi.

De unde concluzia metodologica ca baza larga de deprinderi tactice genereaza, in continuare, tactica.

Tactica si acte tactice elastice, spontane adaptate prompt jocului.