Ciclul de aprofundare 13 – 14 ani (3)

Ciclul de aprofundare 13 – 14 ani (3)

CARACTERISTICILE PREGATIRII CARE REZULTA DIN SPECIFICUL VIRSTEI

Iata acum prezenta si ponderea factorilor in instruirea jucatorilor de 13 – 14 ani, defalcare care nu implica implicit o “instruire pe factori”, ci mai degraba directioneaza ansamblul mijloacelor, inclusive jocurile, spre acel sau aceia dintre ei considerati a fi predominanti:

Virsta Factorul Pondere                Mijloacele principale
    Fizic      20%                 Programe fizice
 13 ani    Tehnic      45%    Ex. analitice, complexe tehnice, tehnica

postului

   Tactic      30%    Structuri tehnico-tactice, situatii

de joc, jocuri tactice si obisnuite

   Psihic      5%      Cadrul psihic al instruirii
    Fizic      25%    Programe fizice, componenta fizica

a complexelor tehnico-tactice

 14 ani     Tehnic      40%    Ex. analitice, complexe tehnice,

tehnica postului

    Tactic      30%    Structuri tehnico-tactice, situatii

de joc, tactica postului, jocuri

tactice si obisnuite

    Psihic      5%       Cadrul psihic al instruirii

Precizarea procentuala a factorilor si a contributiei lor in procesul de pregatire are un caracter de orientare, dirijare. Tabelul de mai sus dezvaluie cerinta metodica generala de echilibru procentual intre factorul fizic si pregatirea tehnico-tactica.

Interferenta dintre factori reclama tratarea unitara a acestora, abordarea simultana, tinind cont de dominanta pregatirii.

In ceea ce priveste calitatile fizice, vor fi tratate in principal prin mijloacele pregatirii tehnice si de joc, dar pentru ridicarea capacitatilor fizice generale sau dezvoltarea izolata a uneia dintre calitatile motrice, se va putea actiona asupra factorului  fizic si prin metode specifice.

ION V. IONESCU                                                         MARIUS DEMIAN