CURS DE INSTRUCTOR SPORTIV

CURS DE INSTRUCTOR SPORTIV

                      Centrul Român de Studii Sportiv Educaționale (CRSSE)

organizează curs de formare profesională pentru specializarea de INSTRUCTOR SPORTIV, în perioada 10-22 februarie 2020.

În luna decembrie 2019, prima generație de cursanți CRSSE – Timișoara au obținut Certificatul de Absolvire pentru ocupația de Instructor Sportiv!

Toți cursanții pasionați de sport și organizare instructiv-educativă vor fi în acest fel calificați, astfel încât vor putea fi angajați de către cluburi sau asociații sportive în mod legal, conform legilor în vigoare.

După cum se știe, Licența C este doar un curs de perfecționare pentru meseria de instructor sportiv, numai cu ea nu poți fi angajat legal.

Coordonatorul Centrului Regional Timisoara, domnul Ciprian Urican, are o experienta de peste 23 ani in sport ca antrenor, lector in cadrul cursurilor FRF, tutore pentru cursantii Licentei PRO UEFA si UEFA YOUTH A ELITE JUNIOR, antreprenor – primul site de specialitate in fotbal lansat in Romania – www.coaches-ahead.ro

Cursul este autorizat de Comisia Municipală din cadrul Agenţiei de Prestaţii Sociale-Autoritatea Naţională pentru Calificări – Ministerul Muncii şi Ministerul Educaţiei, şi respectă standardul ocupaţional în vigoare.

INSTRUCŢIUNI CU PRIVIRE LA ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA CURSULUI DE FORMARE PENTRU SPECIALIZAREA DE INSTRUCTOR SPORTIV

 1. Condiţii de înscriere:

Programul de formare profesională pentru INSTRUCTOR SPORTIV este un curs de specializare care se adresează persoanelor care practică sau au practicat un sport de performanță, având ca finalitate dobândirea unor competențe și abilitați specifice precum: comunicare eficientă, capacitatea de a răspunde în mod adecvat unor cereri, experienţă în domeniul practicării sportului de performanţă/masă, precum și a unor competențe profesionale cum ar fi: menţinerea igienei personale şi a formei fizice generale, aplicarea NSSM şi în domeniul situaţiilor de urgenţă, organizarea activităţii proprii, gestionarea informaţiilor, pregătirea activităţii de instruire, instruirea sportivilor, evaluarea nivelului de performanţă a sportivilor participanţi la procesul de instruire, pregatirea specifică ramurii de sport.

2. Detalii legate de curs:

 • Înscrierea şi depunerea dosarelor:
 • Dosarele se depun la secretariatul Universitatea Ioan Slavici, din Timisoara; strada Păunescu Podeanu; Nr. 144
 • Durata cursului este de 96 ore, reprezentând 50 ore de pregătire teoretică şi 46 ore de pregătire practică;
 • Valoarea totală a cursului este de 1350 lei. Beneficiarul va achita această sumă reprezentând contravaloarea serviciilor prestate de către furnizor în contul bancar IBAN RO19 RZBR 0000 0600 1428 3592, deschis la RAIFFEISEN BANK.
 • Perioada desfăşurării cursului şi localitatea: 02. – 22.02.2020 TIMIȘOARA
 • Data examenului de absolvire :  2 MARTIE 2020
 • Examenul de absolvire constă în susţinerea unui test grilă (verificarea cunoştinţelor teoretice acumulate) şi a unui proiect ce va fi predat atât în format electronic (CD sau DVD ) cât şi printat şi legat cu cel puţin două zile înainte de examenul final.
 • Sistemul de apreciere

Notele se acordă de la 1 la 10.

Notele minime de promovare a probelor de examen sunt:

 • Pentru testul grilă nota de promovare este 5.
 • Pentru susţinerea proiectului nota de promovare este 7.

Media generală pentru absolvirea cursului de formare pentru specializarea de Instructor Sportiv rezultă din media aritmetică a notelor obţinute la testul grilă şi susţinerea proiectului.

 • Orarul cursurilor teoretice şi practice:

 – cursurile teoretice se vor desfasura în sala curs Universitate Ioan Slavici, zilnic

 – cursuri practice se vor desfasura la baza sportiva

3. Autorizaţii şi recunoaştere:

Cursul este autorizat de Comisia Municipală din cadrul Agenţiei de Prestaţii Sociale-Autoritatea Naţională pentru Calificări – Ministerul Muncii şi Ministerul Educaţiei, şi respectă standardul ocupaţional în vigoare.

În urma promovării examenului de absolvire, candidaţilor li se vor elibera la cerere certificatul de competenţe recunoscut pe piaţa muncii din România şi UE (detalii pe www.crsse.ro  -formare profesională-cursuri cu certificat!).

4. Conţinutul dosarului de înscriere:

 • cererea de inscriere a participantului;
 • contractul participantului;
 • copie CI si certificat de nastere, conform cu originalul;
 • copie diploma de studii (minim bacalaureat);
 • dovada practicării unui sport de performanţă – legitimaţie de sportiv, categorie de clasificare sportivă conform regulamentelor disciplinelor sportive din România, sau adeverință de la un club sportiv/asociație sportivă care să facă dovada practicării sportului respectiv;
 • portofoliu – curriculum vitae;
 • adeverinţă medicală cu menţiunea „apt pentru efort fizic”;
 • ordinul de plată cu achitarea taxei de curs la C.R.S.S.E.
 • dosar plic pe care va scrie Instructor Sportiv și Nume/Prenume.

Cererea de înscriere, contractul și portofoliul – curriculum vitae se vor descărca (și apoi completa) de pe siteul www.crsse.ro

Notă:    Locurile în grupă sunt limitate!

 Informații și contact:

Pentru mai multe informații vă stăm la dispoziție la adresa de mail office@crsse.ro și ciprian.urican@crsse.ro , contact@coaches-ahead.ro , Facebook Scoala de Antrenori CRSSE Timisoara, Facebook Coaches-Ahead.ro. 

Nr.telefon: 0724022858

 

 

Leave a Reply

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.