Noi consideratii teoretice ale selectiei in fotbal (4)

Noi consideratii teoretice ale selectiei in fotbal (4)

Autor: ANDRADE BICHESCU

Fiecare dintre aceste acțiuni de selecție prezintă anumite particularități de care trebuie să se țină seama când se dorește organizarea și desfășurarea în cele mai bune condiții, sperând că în cele din urmă selecția realizată poate fi considerată un succes.

Acțiuni de selecție pentru depistarea și atragerea jucătorilor talentați

Acest gen de activități le derulează centrele, cluburile sau asociațiile sportive, fiind complementară situației în care copiii vin singuri sau cu părinții. De regulă ele pot fi de două feluri:

–        spontane – când antrenorii găsesc, din întâmplare, prin parcuri, prin curtea școlii copii care sunt pasionați de acest joc sportiv și care, pe deasupra, mai au și „talentul” necesar;

–        organizate – în acest caz, acțiunile presupun câteva măsuri organizatorice bine puse la punct, de către cei care realizează selecția, și anume:

  • identificarea grupei de vârstă pentru care se realizează acțiunea de selecție;
  • stabilirea datei, orei și locului unde se desfășoară acțiunea de selecție;
  • stabilirea echipei de specialiști responsabilă cu selecție;
  • informarea comunității locale despre acțiunea organizată, prin mediatizarea acțiunii de selecție: în mass-media (presa locală, radio-ul local, televiziunea locală, pagina web a clubului etc.), în școli, prin discuții cu profesorii de specialitate, cu elevii, prin împărțirea unor materiale promoționale (fluturași, broșuri, afișe etc.).
  • pregătirea bazei materiale și a echipamentelor necesare bunei desfășurări a acțiunii de selecție;
  • invitarea unor jucători și antrenori de renume la acțiunea organizată și popularizarea participării acestora;
  • asigurarea unor materiale promoționale, cu însemnele clubului, pentru a fi oferite participanților la acțiunea de selecție;
  • oferirea informațiilor referitoare la mijloacele de transport cu care se poate ajunge la locul acțiunii.

Acțiuni de selecție pentru promovarea spre un nivel superior

Această categorie de acțiuni de selecție se realizează în cadrul centrelor, cluburilor sau asociațiilor sportive atunci când cerințele de vârstă, prevăzute de sistemul competițional sau nivelul valoric al jucătorilor impune trecerea acestora spre grupele superioare. De fapt, această selecție internă, înseamnă supunerea jucătorilor unei evaluări amănunțite de către echipa interdisciplinară de specialiști: antrenori-medici-psihologi. Evaluarea are rolul de a evidenția potențialul jucătorului în momentul respectiv, unde se găsește acesta comparativ cu modelul de vârstă, dacă este în graficul de formare al jucătorului, stabilit la nivelul centrului de copii și juniori. Aceste acțiuni de selecție au darul de a mobiliza jucătorii în procesul de antrenament, prin intermediul lor, antrenorii putând realiza și anumite ierarhizări, ceea ce poate reprezenta o încununare a muncii pentru cei cu rezultate superioare, dar și o mustrare pentru cei cu rezultate inferioare.

Fiecare club are obligația să organizeze și să desfășoare periodic aceste acțiuni de selecție, căutând chiar să atragă, să participe și alți jucători, din afara clubului, care consideră că sunt de valoare și ar fi interesanți pentru club.

Acțiuni de selecție pentru formarea unor echipe reprezentative

Formarea unor echipe reprezentative se poate realiza la nivel local, județean, zonal sau național, astfel că atunci când se dorește constituirea unor astfel de selecționate, la acțiune participă jucători de la mai multe echipe, având însă același nivel de vârstă.

Convocările pentru acest gen de acțiuni se fac de către Federația Română de Fotbal – Comisia Centrală de Copii și Juniori sau de către Asociațiile Județene de Fotbal / Asociația Municipală de Fotbal București, pe baza unor informări telefonice și convocări scrise, trimise la sediile cluburilor de proveniență a jucătorilor.

Aceste acțiuni de selecție ar trebui să se bazeze, în primul rând, pe o analiză a evaluării jucătorilor, realizată la clubul de care aparțin, ulterior ei fiind trecuți prin filtrul criteriilor stabilite la nivelul echipelor reprezentative naționale.

procesul formarii echipelor reprezentative de juniori

Fig. 6. Procesul formării echipelor reprezentative de juniori

Pentru aceasta ar trebui ca Şcoala Federală de Antrenori să elaboreze şi să impună respectarea unor modele pe grupe de vârstă, pentru că aşa cum arată A. Dragnea și S. Mate-Teodorescu (2002, p. 112), modelul reprezintă „un instrument cu reale funcţii de diagnoză şi totodată de prognoză a disponibilităţilor tinerilor pentru sportul de performanţă, a posibilităţilor de evoluţie spre cerinţele înaltei performanţe”.

CONCLUZII

În finalul celor argumentate se impune subliniat că această nouă viziune a procesului de selecție, trebuie să fie legată strict de procesul instructiv-educativ, de toate stadiile de pregătire în care se află sau prin care trec jucătorii. Este momentul să fie depășită acea etapizare a selecției care se termina odată cu finalizarea junioratului și accederea jucătorilor spre seniori, deoarece criteriile de selecție devin și mai dure atunci când se dorește obținerea unor performanțe sportive de mare valoare. O astfel de etapizare a procesului de selecție, în funcție de stadiile instruirii, se poate observa în tabelul 1, iar continuitatea acestui proces de selecție trebuie extinsă până la terminarea carierei fotbalistice.

etapele procesului de selectie

Tabelul 1. Etapele procesului de selecție

Bibliografie

Apolzan, D. (1999). Fotbal 2010. Editura Federaţiei Române de Fotbal, Bucureşti.
Bichescu, A.I. (2013). Fotbal: strategia instruirii în centrele de copii și juniori. Editura de Vest, Timișoara.
Cernăianu, C. (1997), Fotbal. Teoria şi practica jocului şi antrenamentului modern. Editura Fundaţiei România de Mâine, Bucureşti.
Colibaba-Evuleţ D. & Bota I. (1998). Jocuri sportive – teorie şi metodică. Editura Aldin, Bucureşti.
Dragnea A. & S. Mate-Teodorescu. (2002). Teoria Sportului. Editura FEST, Bucureşti.
Drăgan, I., (coord.), (1979), Selecţia medico-biologică în sport. Editura Sport-Turism, Bucureşti.
Drăgan, I., (1996). Antrenamentul sportiv. Editura Didactică şi pedagogică, Bucureşti.
Moanță, A.D. coord. (2011). Selecţia pentru sportul de performanţă. Editura Discobolul, Bucureşti.
Todea, S. F. (2006). Teoria sportului. Editura Fundaţiei România de Mâine, Bucureşti.

MATERIALUL ESTE O TRADUCERE A LUCRĂRII „NEW THEORETICAL CONSIDERATIONS OF THE SELECTION IN FOOTBALL”, publicată în Analele Universității “Eftimie Murgu” din Reșița – Fascicola de Studii Social-Umaniste, Anul I, vol 1/2013, ISSNL: 2286-0711, ISSN: 2286-0711, pp. 78-86