EU ȘI MINGEA: SENZIBILIZARE ȘI DOMINARE

EU ȘI MINGEA: SENZIBILIZARE ȘI DOMINARE

 

Lecțiile Allematore.net 

Autori:

    Luigi Del Sordo 

     Stefano Lorenzi                                                                                               

*Luigi Del Sordo a participat în noiembrie 2018 la seminarul organizat în București de www.coaches-ahead.ro  și www.allenatore.net

Nota traducătorului: Școala Fotbal = activitatea desfășurată cu copii între 5-12 ani

                                                                         Idei și propuneri pentru a lucra eficient în Școala Fotbal

 

1 – SENSIBILIZAREA ȘI DOMINAREA MINGII ÎN CADRUL PROGRAMĂRII PREGĂTIRII

Vizitând diferitele școli de fotbal din provincie, mi s-a întâmplat-o de multe ori să văd copiii, în special cei între 8-12 ani, ajungând la terenul de antrenament și efectuând diferite activități: alergându-se reciproc în jurul terenului, lovind mingea, jucându-se la o poartă, etc.

Pentru ce nu raționalizăm aceste momente care preced antrenamentul? De ce nu planificăm un parcurs care să elimine timpii morți, de așteptare, și în același timp să generăm diferite forme de învățare pentru copiii noștri?

Cu puțină atenție putem organiza câteva stații de pre-activare motorie care să preceadă antrenamentulși apoi să analizăm argumentele pe care noi le-am grupat sub titlul “Eu și mingea”.

În progresia noastră didactică se pleacă de la gesturile tehnice și, în particular, de la gestionarea instrumentelor.

Dominând mingea, copilul achiziționează siguranță și personalitate care, transpuse în mediul situațional sau în jocul official, îl determină să-și asume responsabilitatea alegerilor fără frica și timorarea care limitează siguranța prestației.

Ne propunem să ne asigurăm că copiii noștri ajung la stăpânirea totală a mingii în

toate componentele sale principale, pentru ca în a-2-a fază este necesră introducerea presiunii/prezenței adversarului și colaborarea cu colegii din echipă. Altfel, se riscă formarea unor jucători plăcuți ochiului prin artificiile lor, însă ineficienți în procesul jocului.

Din punctul nostru de vedere, componentele fundamentale asupra cărora trebuie să ne îndreptăm atenția sunt:

 • Dominarea
 • Sensibilizarea
 • Menținerea mingii în aer
 • Schimbarea sensului alergării
 • Schimbarea direcției de alergare
 • Fentele

Să-i analizăm acum pe primii doi, dominarea și sensibilizarea, printr-o simpla progresie valabilă copiilor între 8 și 12 ani.

Progresia este în trei pași și vă propunem următorul model de organizare: învățare, consolidare, recuperarea noțiunilor pentru copiii care prezintă dificultăți de asimilare și potențare pentru cei care au predispoziții și pot accede la nivel superior.

Din tabelul de mai sus se poate deduce care factori influențează dezvoltarea abilității motorii și strânsa interconexiune dintre capacitățile coordinative și abilitățile tehnice.

Capacitățile coordinative sunt definite ca fiind capacitatea de organizare, controlare și transformare a mișcării în funcție de un obiectiv sau scop determinat.

Multiple studii remarcă existența unei perioade evolutive benefice însușirii acestor capacități, cercetările arată că în afara fazei de învățare, „faza sensibilă”, de multe ori timpul petrecut nu aduce rezultatul scontat.

Așadar, înainte de a intra în programarea noastră, să vedem conținutul adecvat fiecărei categorii de vârstă (8-10 ani li 10-12 ani) și corelația dintre exercițiul propus și capacitatea coordinativă fertilă.

Funcția psihomotorie – capacitate

 • Capacitatea de însușire motorie
 • Capacitatea de diferențiere și control
 • Capacitatea de reacție la stimuli optici și auditivi
 • Capacitatea de orientare în spațiu
 • Capacitatea ritm
 • Capacitatea de echilibru

 

Dreptunghiul roșu mare conține perioada de ani specific antrenorilor din Școala Fotbal.

În acest arc de timp dezvoltarea capacităților coordinative prevede, conform graficului, determinate vârfuri de creștere și descreștere, iar acest fapt determină programarea unei activități destinate doar dezvoltării unui obiectiv în fața altuia.

2 – CONȚINUTUL ACTIVITĂȚII DE PREGĂTIRE PENTRU COPIII ÎNTRE 8-12 ANI

În continuare vom vedea câteva propuneri metodologice în care deseori un exercițiu ia formă competițională.

Acest aspect este foarte important din punctul nostru de vedere:

puțină sare și piper într-un singur exercițiu, concurența sănătoasă este benefică pentru toți copiii. Dacă suntem de acord, atunci adaugăm că reacția este o abilitate

coordinativă  care își găsește explozia chiar în grupele de vârstă mici,  „inima” unei

Școli de fotbal. Viteza este în schimb o capacitate motorie care de-a lungul anilor

Școlii Fotbal își trăiește perioada cea mai prolifică.

Atunci, cu siguranță putem deduce că un spirit competitiv sănătos va aduce

o experiență motorie cu o anumită strălucire și cu siguranță, din toate acestea, tinerii noștri fotbaliști vor avea beneficii.

Jocurile și exercițiile sunt specifice sensibilizării și dominării mingii atât în situația de conducere a mingii, cât și a recepției acesteia.

De exemplu, dacă efectuez 4 atingeri ale mingii și apoi transmit mingea unui coechipier care efectuează același lucru, totul sub formă de suveică, lucrăm concomitent asupra capacității motorii-coordinative ritm și diferențiere, asupra dominării (4 atingeri) și asupra preluării.

 

 

 

2.1 – COPII 8-10 ANI

Abilitatea tehnică individuală, adică raportul dintre minge și tema primului bloc de lucru, controlul acesteia, este prima problemă de rezolvat a copilului.

În acest material vom aprofunda elementele specifice senzibilizării și dominării, finalizate concret prin conducere, pasă și control (preluare).

Toate exercițiile expuse țin cont de fazele sensibile și de gradul de maturizare al copilului stimulând capacitățile coordinative în totalitatea lor.

Este important să ne amintim că această propunere se alătură programării obișnuite fără a o modifica sau înlocui.

De obicei este propusă o listă de exerciții pentru ambele domenii din articol.

Cum spuneam anterior, în interiorul progresiei sunt expuse exerciții de învățare, consolidare și potențare pentru categoriile de vârstă specifice mediului școlar.

                                                         

LISTA EXERCIȚIILOR

 

SENSIBILIZARE ȘI DOMINARE PENTRU CONDUCEREA MINGII

 1. Conducere liniară (procedee diferite) pe distanța de 10m
 2. Conducere liniară în spațiu mare printre copete, în formă liberă
 3. Conducere printre portițe în spațiu mare, în formă liberă
 4. Concurs de conducere liniară, în formă liberă, pe distanță de 10m cu plecare la semnal acustic-vizibil
 5. Concurs de conducere liniară, printre copete, pe distanță de 10m cu plecare la semnal acustic-vizibil
 6. Conducere printre portițe în spațiu restrâns, în formă liberă
 7. Conducere liniară cu un singur picior, în formă liberă
 8. Conducere printre copete liniare, spațiu mare, utilizând un singur picior
 9. Conducere printre portițe, spațiu restrâns, utilizând un singur picior
 10. Concurs de conducere liniară utilizând un singur picior, plecare la semnal acustic-vizibil
 11. Conducere printre copete liniare, spațiu restrâns, utilizând un singur picior
 12. Conducere liniară alternativă, 1 dr., 1 stg.
 13. Conducere printre copete liniare drdr – stgstg, spațiu mic între copete
 14. Concurs de viteză, de conducere printre portițe colorate (două portițe pentru o culoare), plecare la semnal acustic-vizibil
 15. Conducere liniară cu un picior, ritm sacadat impus de atrenor prin bătatie de palme
 16. Concurs de conducere printre copete liniare drdr – stgstg, plecare la semnal acustic-vizibil
 17. Concurs de viteză, conducere prin portițe colorate, diferite combinații de culori (6 portițe de culori diferite)
 18. Conducere printre copete liniare alternând dreptul – stângul
 19. Concurs de conducere printre copete liniare alternând dreptul – stângul 

 

SENSIBILIZARE ȘI DOMINARE PENTRU PASA ȘI CONTROLUL MINGII

 1. Autopasă cu mâna într-un pătrat cu latura de 5m
 2. Autopasă cu piciorul într-un pătrat cu latura de 5m
 3. Concurs de pase între jucători dispuși la 4-5m unul de celălalt, în formă liberă, menținerea mișcării pe parcursul timpului impus de antrenor
 4. Concurs de pase între jucători dispuși la 4-5m unul de celălalt, pasa transmisă printr-un coridor amplu
 5. Autopasă cu mâna de 10m, cu mingea rostogolită la firul ierbii și readucerea ei în interiorul careului de 5/5m
 6. Autopasă cu piciorul de 10m, cu mingea rostogolită la firul ierbii și readucerea ei în interiorul careului de 5/5m
 7. Pase între jucători postați la 7-10m unul de celălalt; unul pasează, celălalt oprește mingea cu un picior și pasează cu același picior; se poate executa și sub formă de concurs
 8. Pase într-un careu de 7/7m, secvențe de 5 pase apoi schimbarea pozițiilor prin rotație orară-antiorară
 9. Pase într-un careu de 10/10m, secvențe de 5 pase apoi schimbarea pozițiilor prin rotație orară-antiorară
 10. Concurs de pase între jucători postați la 7-10m unul de celălalt, în formă liberă, căutând pasa printr-un coridor îngust
 11. Autopasă cu piciorul, cu mingea rostogolită la firul ierbii și recuperarea ei în interiorul careului de 10/10m
 12. Concurs de pase între jucători postați la 7-10m unul de celălalt; unul pasează, celălalt oprește mingea cu un picior și pasează cu același picior printr-un coridor îngust
 13. Pe grupe de doi jucători, 3 atingeri tip-tap în interiorul picioarelor, pasă către coleg printr-o portiță de 10m; acesta execută la fel
 14. Pase într-un careu de 10/10m, secvențe de 5 pase apoi schimbarea pozițiilor prin rotație orară-antiorară: se utilizează un singur picior, apoi se schimbă
 15. Concurs între doi jucători postați la 10m distanță unul față de celălalt, preluare-stop cu un picior și pasă cu celălalt picior încercând să trimită prin portița adversarului      (1-2m)
 16. Într-un careu de 10/10m, autopas cu piciorul prin două portițe și prinderea mingii în interiorul careului
 17. Într-un careu de 10/10m doi jucători execută o secvență de 5 pase apoi, din două atingeri cu același picior se rotesc în sens orar-antiorar și continuă secvența; urmează sub formă de concurs
 18. Într-un careu de 10/10m doi jucători execută o secvență de 5 pase apoi, din două atingeri, atingere o data cu un picior, apoi cu celălalt, se rotesc în sens orar-antiorar și continuă secvența; urmează sub formă de concurs
 19. Într-un careu de 10/10m, jucătorul face o rostogolire înainte, autopas cu piciorul prin două portițe și prinderea mingii în interiorul careului

Să vedem în continuare cum putem organiza câteva exerciții, într-o manieră funcțională, specifice fazei inițiale de antrenament:

 1. Exercițiu pentru conducere liniară fără utilizarea obstacolelor, în care jucătorii pleacă concomitent în conducere până la copeta din fața lor apoi postându-se la celălalt șir  și plecând în conducere în sens opus, ș.a.m.d.

2. Exercițiu pentru pasa precisă: (vezi exercițiul 4) jucătorul trebuie să efectueze gestul tehnic cu mare atenție la pasa prin „coridor”, format de 2 copete, apoi trece la coada șirului opus. Exercițiul este foarte stimulant dacă se execută sub formă de concurs, în limită de timp.

3. Exercițiu pentru pasă și control în formă geometrică de pătrat: după controlul și pasarea mingii jucătorul se deplasează unde pasează (vezi exercițiul 8)

 

4. Exercițiu pentru autopasă: jucătorul își transmite o pasă către un careu aflat la o distanță variabilă (vezi exercițiile 1-3), unde trebuie să recepționeze mingea, apoi execută același lucru în sens opus. Pasa și controlul se execută cu ambele picioare.

 

2.2 – COPII 10-12 ANI

Principiul de lucru este același ca cel prezentat la tegoria de vârstă precedent dar exercițiile sunt mai mature din punct de vedere cognitiv și motoriu.

Se iau în considerare aceleași obiective tehnice dar sunt dezvoltate în funcție de fazele sensibile evidențiate de tabelul lui Martin (vezi mai sus).

 

                                                                                                                           LISTA EXERCIȚIILOR

 

                           SENSIBILIZARE ȘI DOMINARE PENTRU CONDUCEREA MINGII

 1. Conducere printre copete, cu un picior, lovind mingea cu exteriorul, ext./int., interiorul, concurs de ștafetă ajungând la un con situat la o distanță de 5m față de linia de start.
 2. Conducerea mingii printre copete liniare dr.dr. – stg.stg.numai interior / numai exterior.
 3. Conducerea mingii printre copete liniare dr.dr. – stg.stg.numai interior / numai exterior, sub formă de ștafetă ajungând la un con situat la 5m.
 4. Conducerea mingii printre copete liniare dr.dr. – stg.stg. interior / exterior, mixt.
 5. Conducerea mingii rulată cu talpa, stop la fiecare copetă și reluarea cu celălalt picior.
 6. Conducere cu atingeri tip-tap în interiorul picioarelor, înainte, înapoi, ridicarea mingii peste copete.
 7. Conducerea mingii printre copete liniare dr.-stg., numai extern / numai intern.
 8. Conducerea mingii printre copete liniare dr.-stg., numai extern / numai intern, sub formă de ștafetă, ajungând la un con situat la 5m, întoarcere pe după el și continuare până la linia de start.
 9. Conducerea mingii ca la punctele 2-4 concomitent cu rotirea brațului înainte, alternativ (dr.-stg.).
 10. Conducerea mingii ca la punctele 2-4 concomitent cu rotirea brațului înapoi, alternativ (dr.-stg.).
 11. Conducerea mingii printre copete liniare ca la punctele 2-4 concomitent cu rotirea simultană a brațelor înainte
 12. Conducerea mingii printre copete liniare ca la punctele 2-4 concomitent cu rotirea simultană a brațelor înapoi.

 

SENSIBILIZARE ȘI DOMINARE PENTRU PASA ȘI CONTROLUL MINGII

 1. În cuplu, jucătorii dispuși la distanța 8-10m, pasă, control orientat cu interiorul unui picior ocolind copeta, pasă înapoi cu celălalt picior.
 2. În cuplu, jucătorii dispuși la distanța 8-10m, pasă, control orientat cu interiorul unui picior ocolind copeta, pasă înapoi cu același picior, 2 atingeri.
 3. Exercițiu de pasare în cuplu, cu coechipier mobil pe 3 linii de primire: la 5-8-10m distanță.
 4. Exercițiu de pasare, control orientat prin spatele copetei și pas la coechipierul care se mișcă la 3 linii de recepție: 5-8-10m.
 5. Având la bază exercițiul precedent, pasa este transmisă prin 3 portițe aflate la 5-8-10m.
 6. Careu de 4 jucători + 1 în centru care, în funcție de numele strigat, se apropie de un jucător din colț, stopează pasa primită și îi retrimite mingea înapoi.
 7. Pase într-un careu de 10/10m, secvențe de 5 pase apoi schimbarea pozițiilor prin rotație orară-antiorară; pe celălate două laturi se pun două portițe; control orientat deschis după pasa primită prin portiță.
 8. Exercițiu de pasare în triunghi efectuând control și pasă cu interior-interior (exterior-exterior), distanța 10m.
 9. Pase într-un careu de 10/10m, secvențe de 5 pase apoi schimbarea pozițiilor prin rotație orară-antiorară; pe celălate două laturi se pun două portițe; control orientat închis după pasa primită prin portiță.
 10. Exercițiu de pasare și recepție, în triunghi, efectuând control și pasă interior-exterior (exterior-interior), distanța 10m.
 11. Exercițiu de pasare și recepție, control orientat prin spatele copetei și pas către coleg pe 3 linii de recepție 5-8-10m, cu câte 2 portițe pe fiecare linie.
 12. Exercițiu de pasare și control, în triunghi, efectuând controlul prin variantele expuse mai sus, distanța între jucători 15m.

Iată câteva propuneri care au scopul de a evita timpii morți și a menține o bună intensitate de lucru în această fază de preantrenament:

 1. Conducere printre copete liniare: executând una dintre variantele coordinative prezentate, această structură este indicată pentru toate exercițiile de progresie care privesc conducerea mingii.

 

2. Exercițiu în triunghi: jucătorul 1 pasează, jucătorul 2 efectuează controlul și pasează prin spatele copetei, efectuează cel de-al doilea control și pasează către a doua copetă (vârful triunghiului), apoi îi pasează colegului care execută același lucru în triunghiul lui.

3. Joc de pase pe 3 linii: jucătorul 1 se mișcă între linii, controlează pasa și îi retransmite colegului. După 8-10 pase jucătorii își schimbă pozițiile.

 

*În următorul număr vom trata următoarea etapă: “EU, MINGEA, ADVERSARUL”

 

 

 

Leave a Reply

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.