Codul de etică pentru antrenorul de fotbal profesionist

Codul de etică pentru antrenorul de fotbal profesionist

Codul de etică pentru antrenorul de fotbal profesionist oferă un model de comportament în activitatea fotbalistică.

El se bazează pe principiul responsabilității în spiritul de fair-play al sportului, care pretinde o conduită exemplară între colegii de breaslă și în orice altă apariție publică.

El acționează în principiul normelor și al orientărilor valorice. Succesul dorit de fiecare trebuie obținut și respectat în conformitate cu normele de etică și corectitudine. Toți antrenorii sunt obligați să respecte normele acestui cod de conduită. Orice încălcare a normelor prevăzute în acest cod va atrage măsurile disciplinare, în concordanță cu Statutul și cu regulamentele Federației Române de Fotbal.

Sunt de urmărit următoarele aspecte:

1. Antrenorul este obligat să promoveze interesese fotbalului.

2. Demnitate și respect față de orice personalitate din sport, prioritate primordială la antrenamente, jocuri amicale și oficiale sau în orice altă formă de competiție.

3. Diferențele de sex, origine socială sau etnică, religie, dizabilități, opinie politică și de poziție economică să fie tratate în mod egal.

4. Antrenorul are obligația să respecte demnitatea propriilor sportivi și a celor adverși, indiferent de sex, origine socială și etnică (nu rasismului), credință, opinie politică sau poziție economică, să onoreze și să respecte persoanele care apără reputația fotbalului.

5. Antrenorul are obligativitatea să depună eforturi pentru a echilibra cerințele fotbalului de performanță, de formare și de concurență cu toate presiunile din mediul social și, mai ales, să armonizeze raportul dintre familie și profesie.

6. Antrenorul trebuie să fie preocupat permanent de îmbunătățirea activității pedagogice, responsabile și să ofere sportivilor informațiile cele mai importante în vederea dezvoltării și optimizării performanței lor, să se perfecționeze în spiritul noului și al tendințelor pozitive. Între antrenori și sportivi trebuie să existe o permanentă colaborare și comunicare. Antrenorul trebuie să se folosească de toate mijloacele admise pentru a evita conflictele cu jucatorii. Antrenorul nu folosește forța împotriva sportivilor. Este exclusă violența fizică. Antrenorul educă pentru auto-responsabilitate și încrederea în sine în ceea ce privește viitorul sportivului. Antrenorul va fi un al doilea părinte al jucătorului, îl va îndruma spre un stil de viață corect, spre școlarizare și evoluție profesională în paralel cu jocul de fotbal. Antrenorul trebuie să aibă o ținută și o prestație decente.

7. Antrenorul insuflă un comportament corect în interiorul și în afara competiției, respectul necesar pentru toți ceilalți (inclusiv față de echipa adversă, cea proprie, arbitri, oficiali, spectatori și mass-media), utilizarea responsabilă a materialelor sportive, camere, clădiri și accesorii complementare.

8. Interesul sportivilor, starea lor de sănătate, bunăstarea și dezvoltarea personală sunt priorități în activitatea antrenorilor.

9. Antrenorii se angajează să prevină utilizarea mijloacelor interzise (dopajul) și să prevină dependența (droguri, fumatul și abuzul de alcool). Ei acționează contrar influențelor negative si excese, folosind educația și gradul de conștientizare, principala armă fiind propriul model de conduită.

10. Antrenorul, prin comportamentul său, respectă, în toate privințele, principiile de fair play, reglementările UEFA/FIFA/FRF/AJF/AMFB, practică meseria în mod corect și legal, tratează cu respect și colegialitate colaboratorii și adversarii (la finalul jocului, indiferent de rezultat, antrenorii sunt obligați să-și dea mâna în semn de respect unul față de celălalt, față de spectatori și de telespectatori).

11. Antrenorul se abține de la remarci defăimătoare despre colegi, în special în ceea ce privește competențele, performanța în muncă și stima personală. El dezvoltă respectul reciproc față de colegii de breaslă, față de propriii jucători și cei adverși, ca și față de toți ceilalți oficiali. Antrenorul nu se implică verbal sau nonverbal în munca unui coleg. Nu discută munca predecesorului său în noua sa activitate și denunță tentativele de corupție.

12. Antrenorul mențina standarde înalte de integritate, profesionale și umane. Încalcarea acestui cod de etică atrage următoarele sancțiuni:

1. Comisia Tehnică are dreptul să convoace antrenorul în culpă pentru explicații lămuritoare.

2. Comisia Tehnică poate aplica sancțiunea de mustrare – avertisment scris.

3. Antrenorul care se va abate de la acest cod va urma un curs de educație civică în mediul fotbalistic, organizat de Școala Federală de Antrenori.

4. Comisia Tehnică poate să sesizeze comisiile de disciplină abilitate pentru a lua măsurile regulamentare (avertisment, amendă, suspendare temporară, suspendare pe un termen mai lung după abateri repetate).

Comisia Tehnică a Federației Române de Fotbal, reprezentată de:
Dan Nicolae Apolzan
Directorul Școlii Federale de Antrenori