Continutul pregatirii tinerilor fotbalisti – 9-10 ani

Continutul pregatirii tinerilor fotbalisti – 9-10 ani

I. OBIECTIVE PARTICULARE

  1. Favorizarea cresterii si dezvoltarii armonioase a organismului
  2. Extinderea fondului motric general si a capacitatii de utilizare a acestuia in actiuni/activitati variate, progresiv crescutein complexitate
  3. Cresterea indicilor calitatilor motrice si a capacitatii de manifestare a acestora in timpul exersarii si in formele de aplicare
  4. Insusirea corecta si trainica a pregatirii tehnice
  5. Formarea deprinderilor tactice elementare, individuale si colective
  6. Stimularea motivatiei si interesului pentru joc. Cultivarea respectului fata de parteneri, adversari, reguli, a spiritului de loialitate si cinste sportiva

II.  CARACTERISTICI ALE PREGATIRII REZULTATE DIN SPECIFICUL VIRSTEI

Particularitatile metodice de pregatire caracteristice acestei etape sint date atit de specificul virstei, cit si de experienta motrica a copiilor.

   Favorizarea evolutiei armonioase si a dezvoltarii fizice presupune utilizarea exercitiilor analitice pentru trunchi, abdomen, membre superioare si inferioare si complexe de exercitii cu influenta globala asupra lanturilor si grupelor musculare.

Consolidarea deprinderilor motrice de baza se dezvolta prin actiuni motrice complexe cum sint stafetele, parcursurile aplicative, jocurile dinamice, jocurile pregatitoare. Aceste mijloace, specifice virstei, au efecte multiple:

–         imbunatatirea motricitatii generale

–         dezvoltarea spiritului de intrecere

–         acceptarea si respectarea sistemului de reguli

–         educarea respectului fata de partenerii de intrecere

–         educarea spiritului de colaborare si intrajutorare

   Antrenamentul de rezistenta se axeaza pe dezvoltarea rezistentei generale (de baza), prin eforturi continue si cu intervale in ritm moderat. Finalul lectiei de antrenament ramine momentul cel mai indicat pentru efectuarea lucrului pentru rezistenta.

Viteza se amelioreaza constant, ca urmare a procesului de crestere, de dezvoltare fizica. Pentru dezvoltarea vitezei sub toate formele de manifestare se folosesc in toate lectiile de antrenament atit elemente de intrecere, cit si metode specifice de influentare. Antrenamentul de viteza va urmari cresterea vitezei de deplasare, prin metoda repetarilor cu viteza maxima a unor distante relativ scurte, cu si fara minge si a vitezei in executia elementelor si procedeelor tehnice, a actiunilor tactice.

Antrenamentul de forta la aceasta virsta stimuleaza procesele de crestere si dezvoltare fizica armonioasa. Masa musculara a copiilor are o pondere insemnata in raport cu greutatea corporala, fapt ce permite abordarea lucrului pentru forta. Se urmareste dezvoltarea fortei generale a intregului sistem muscular, cu atentie asupra fortei membrelor inferioare. Se va lucra in conditii dinamice, fara solicitari mari, folosind exercitii analitice, exercitii cu greutatea propriului corp.

Antrenamentul supletei si mobilitatii va fi determinat de variatiile in procesul de crestere si dezvoltare fizica.

Antrenamentul coordonarii va fi prezent in toate lectiile de antrenament, in conditii motrice si cu mijloace (mijloace = exercitii) cit mai variate.

   In pregatirea tehnica se va urmari executia corecta a elementelor si procedeelor tehnice, prin insusirea mecanismelor de baza ale acestora, asigurindu-se un volum mare de repetari. Formarea si consolidarea deprinderilor tehnice trebuie sa aiba loc in conditii dinamice. Efectuarea cu precizie, acuratete si viteza a lanturilor tehnice simple permite aplicarea eficienta a fondului tehnic in cadrul jocului. Actiunile si complexele tehnice trebuie sa aiba un continut tactic. In acest mod, “tehnica” devine un mijloc pentru initierea tactica, prin colaborarea intre parteneri, elementele de intrecere, actiunile de finalizare, opozitia adversarului, incarcatura psihica si afectiva a exercitiilor.

   Initierea tactica se va baza pe disponibilitatile naturale, pe creativitatea, spontaneitatea si originalitatea gindirii copiilor.

De aici preocuparea pentru dezvoltarea gindirii tactice elementare, prin selectarea solutiilor de rezolvare a situatiilor de joc, in conditii diverse si variate.

Este foarte importanta participarea intr-un sistem competitional continuu. Aceasta urmareste:

–         aplicarea in conditii de competitie a cunostintelor de ordin tehnic si tactic acumulate

–         obisnuirea cu climatul emotional al jocurilor

–         obisnuirea cu disciplina competitionala

–         valorificarea dorintei de afirmare, initiativei, spiritului de echipa, stapinirii de sine

Conditiile practice de exersare:

9 ani – 10 ani

Dimensiunile terenului: 40/20m; 70/50m

Nr.de jucatori in echipa: 5+1; 4+1; 8+1

Dimensiunile portii: 3/2m; 5/2m

Durata jocului: 40 min./50 min.

ION V. IONESCU                                            MARIUS DEMIAN