Particularitati morfologice, fiziologice, psihologice si motrice la jucatorii de 11-15 ani (2)

Particularitati morfologice, fiziologice, psihologice si motrice la jucatorii de 11-15 ani (2)

FEDERAŢIA ROMÂNĂ DE FOTBAL
ŞCOALA FEDERALĂ DE ANTRENORI
HANCĂŞ ALIN – referent zonal

FACTORII ANTRENAMENTULUI

•TEHNIC
•FIZIC
•TACTIC
•PSIHOLOGIC (MENTAL)
•BIOLOGIC
•TEORETIC

De ce îi antrenăm ?
•Pentru a perfecţiona jocul ! Antrenarea lor nu reprezintă un scop în sine.

Cum îi antrenăm ?
•Analitic şi global.

FACTORUL TEHNIC

•Cel mai important factor al jocului de fotbal !!!

De ce ?

•Pentru că tehnica diferenţiază un sport de altul.
•Un jucător cu o tehnică bine însuşită are mai multă încredere în joc.
•O tehnică ridicată asigura o diversitate tactică.
•Pentru că marile performanţe se obţin în condiţiile unei tehnici superioare.

Pentru micul fotbalist un antrenor bun este acela care îl învaţă procedeele tehnice.

Conţinutul pregătirii tehnice

Elemente şi procedee tehnice :

•De intrare în posesia mingii.
•De păstrarea posesiei mingii
•De transmitere a mingii
•Specifice portarului

Vârstă excelentă pentru asimilarea procedeelor tehnice

Consolidarea procedeelor tehnice însuşite anterior şi îmbogăţirea arsenalului tehnic cu alte procedee tehnice.

 În ce condiţii antrenăm componenta tehnică ?

•Izolat.
•In acţiuni tehnico-tactice.
•In condiţii de joc
Cum ne antrenăm ?

 Multe repetări.

Repetarea procedeelor tehnice însuşite anterior.

Învăţărea de procedee tehnice noi

Fără a planifica un volum mare de lucru într-un timp scurt. E de preferat mai puţin, dar bine însuşit.

Individualizând pregătirea

•In raport cu posibilităţile individuale
•Pe cea mai bună calitate
•Pe cea mai mare deficienţă
•Pe post spre finalul perioadei
•în partea a doua a perioadei

! Corectitudine în execuţii

 Mijloace

•Exerciţii  individuale cu mingea
•Exerciţii în grupuri 2-3-4-5…jucători
•Joc bilateral sub diferite forme