Ciclul de aprofundare 13 – 14 ANI  (1)

Ciclul de aprofundare 13 – 14 ANI (1)

OBIECTIVE PARTICULARE

  1. Asigurarea armoniei dezvoltarii fizice globale si segmentare
  2. Dezvoltarea organica si functionala. Dezvoltarea capacitatii de orientare generala, de adaptare la situatiile concrete de miscare
  3. Cresterea indicilor generali ai calitatilor motrice, cu orientare spre formele de manifestare a acestora in joc
  4. Asigurarea caracterului aplicativ al fondului stabil al tehnicii
  5. Adeziune la principiile de comportament tactic propuse in pregatire. Asigurarea unui raport optim intre libertatea de optiune si rigorile interactiunii reclamate de joc, intre actiunile individuale si coformismul tactic
  6. Preocupare pentru realizarea conceptului moral al jucatorului de fotbal: atitudine pozitiva fata de pregatire si joc, fata de societate

CARACTERISTICILE PREGATIRII CARE REZULTA DIN SPECIFICUL VIRSTEI

Etapa 13-14 ani, ca urmare a marilor transformari, este determinanta pentru definirea morfologica si fiziologica a tinarului. Caracteristic etapei este simultaneitatea maturizarii neuro-psihice si sexuale. Se constata o crestere de aproximativ 15cm in inaltime si 7-10kg in greutate. La 14 ani, capacitatea vitala ajunge la 2800-3000 cmc, frecventa respiratorie fiind de 18 respiratii/minut.

Sistemul nervos, functia de analiza si sinteza a scoartei se dezvolta rapid. Se incheie maturizarea ariei corticale a analizatorului motor. Excitabilitatea si mobilitatea ridicata a activitatii nervoase determina o rapiditate a reactiilor motrice.

Cordul este voluminous comparativ cu toracele, calibrul vaselor sangvine ramine insa redus, determinind uneori tulburari de ritm cardiac si cresteri ale tensiunii arteriale.

Cresterea rapida a masei corporale solicita aparatul circulator si respirator. La nivelul organelor vegetative se constata o dezvoltare intensa a glandelor endocrine.

Modificarile endocrine, nervoase si neuro-psihice influenteaza dezvoltarea fizica, capacitatea functionala reala a organismului. Virsta cronologica nu corespunde cu virsta reala a organismului.

Este necesar sa tinem seama ca echipa, grupa, ramine totusi eterogena atit din punct de vedere dimensional cit si al proportiilor, datorita variabilitatii ritmului de maturizare sexuala a subiectilor care o compun.

Prin instrumentarea cu un numar mare de exercitii fizice, cu structura diiferita a miscarilor si cu un caracter variat al efortului neuromuscular se obtine un bagaj motric bogat si o capacitate functionala ridicata a organismului.