Ciclul de aprofundare 13 – 14 ani (6)

Ciclul de aprofundare 13 – 14 ani (6)

CARACTERISTICILE PREGATIRII CARE REZULTA DIN SPECIFICUL VIRSTEI

Capacitatile coordinative trebuiesc antrenate atit izolat, cit si in interdependenta cu calitatile conditionale (viteza, forta, rezistenta) si cu combinatele acestora.

Dominanta grupei de 14 ani este pregatirea tehnica in regim de tactica si pregatire fizica superioara. Avind aceasta optica asupra interferentei factorilor putem stabili si o alta caracteristica a pregatirii la 13-14 ani:

factorul tehnic este in continuare predominant

dar se va urmari dezvoltarea si perfectionarea componentelor sale fizice si tactice. Astfel elementele si actiunile tehnice vor fi repetate intr-o viteza, rezistenta si forta oarecare si vor fi incadrate in relatii tactice concrete.

In interdependenta si conditionarea reciproca dintre factorii jocului, tehnica joaca deci rolul determinant. Acesta este raportul de integrare a componentei fizice si tactice in pregatirea tehnica, avind ca scop final perfectionarea jocului:

Pregatirea tehnica x (pregatirea fizica + pregatirea tactica) = JOC

In abordarea tehnicii, atentia se va indrepta spre trei aspecte importante:

–        reluarea “ABC”- ului tehnicii

–        preocupare pentru o tehnica utilitara, in viteza, consecinta a relatiei cu componenta fizica

–        tendinta de multilateralitate si tacticizare a tehnicii

O alta problema de importanta metodica este dozarea judicioasa a eforturilor de instruire si joc. S-a observat ca la 13-14 ani, deprinderile tehnice si de joc rup echilibrul concordantei lor cu dezvoltarea morfo-functionala a copiilor.

Marea plasticitate si receptivitate a sistemului nervos permite insusirea si formarea unui inventar larg de deprinderi specifice, intr-o structura tehnica corespunzatoare.

Virsta aceasta este virsta maiestriei tehnice, a virtuozitatii. Fotbalul la 13-14 ani este fotbalul tehnic, al formarii deprinderilor automatizate, dublate de o dezvoltare si o pregatire fizica corespunzatoare.

Tehnica este de fapt modul de a te servi de o minge in conditiile reale ale jocului. Gestul tehnic, izolat, nu are semnificatie decit daca permite realizarea in mod constient a sarcinilor tactice.

Fiecare mijloc de pregatire trebuie sa fie caracterizat printr-o indispensabila legatura intre gesturile tehnice, perceperea spatiului de joc si solutiile posibile in rezolvarea problematicii ridicate de coechipieri si adversari.

Obiectivele pregatirii tehnice la 13-14 ani sint:

–        cresterea gradului de perfectionare tehnica

–        instruirea tehnica subordonata vitezei

–        modelarea actelor tehnice cu cerintele desfasurarii jocului

–        individualizarea pregatirii tehnice pentru realizarea jucatorului “polivalent-independent”, capabil sa indeplineasca cerintele postului si nu numai

–        valorificarea fondului tehnic insusit in structurile fundamentale specifice postului si a zonelor de teren

Factorul tactic capata o pondere insemnata, in paralel cu acumularile fizice si tehnice. Un rol important il are diversificarea si specializarea executiilor tehnice pe situatii tactice.

La aceasta virsta, consolidarea elementelor de tactica individuala si colectiva se face in concordanta cu dezvoltarea capacitatii de alegere a variantelor tehnice cele mai indicate in raport cu situatiile de joc.

Orientarea corecta in situatiile de atac si aparare, in cadrul unui sistem de joc propus, trebuie sa fie principala caracteristica a comportamentului tactic.

Referitor la factorul psihic, preocuparea de baza este dezvoltarea unei gindiri operationale.